zondag 24 maart 2019

Oyinkan Braithwaite || My Sister, the Serial Killer

Women’s Prize for Fiction Longlist 2019

Een onverwachte roman, deze My Sister, the Serial Killer. Niet in de eerste plaats omdat meteen duidelijk is dat hoofdpersoon Korede haar zus Ayoola helpt wanneer ze weer een man gedood heeft. In de loop van het verhaal wordt duidelijk dat er meer aan de hand is.

Korede is een zeer vakkundig verpleegster in Lagos, ze staat op het punt promotie te maken. Haar gevoelens voor een knappe arts worden niet beantwoord. Niet zo vreemd, in haar eigen ogen is ze lelijk en onaantrekkelijk. Of dat ook echt zo is, komen we nooit te weten. Het verhaal wordt vanuit haar perspectief verteld, zij is degene die zichzelf langs de maatstaf van haar jongere zus legt.

Ayoola is een schoonheid die leeft voor kleding, uitgaan, haar vrienden en haar social network. Ze heeft echter een groot probleem: ze heeft inmiddels drie vriendjes vermoord met een groot mes. Zus Korede helpt haar de boel opruimen en zorgt ervoor dat ze uit handen van de politie blijft. In eerste instantie bevreemdt het dat grote zus kleine zus op deze wijze steeds uit de problemen helpt. Zeker wanneer duidelijk is dat er sprake is van éénrichtingsverkeer. Korede staat klaar voor haar zus, andersom is dat niet het geval. Hun moeder verwacht dit en corrigeert haar oudste wanneer ze te lang wacht om haar zus met iets te helpen. Zij laat ook niet na om Korede erop te wijzen dat zij het lelijke eendje in de familie is.

Dan ontmoet Ayoola de grote liefde van haar oudere zus, de meer dan aantrekkelijke arts. Korede heeft haar best gedaan om zo’n ontmoeting te voorkomen, ze weet dat hij een grote kans loopt slachtoffer vier te worden. Ze kan het echter niet voorkomen en zoals verwacht valt hij ogenblikkelijk voor de schoonheid van Ayoola. Hij vraagt haar zelfs ten huwelijk. Dan neemt het verhaal een onverwachte wending die ik niet zal verklappen.

My Sister, the Serial Killer lijkt een op het eerste gezicht een thriller maar is méér. In de loop van de roman wordt steeds duidelijker dat de jeugd van beide zussen grote psychische wonden heeft geslagen. Dat Korede zich stort op haar werk en Ayoola op het veroveren van mannen is in dat licht beschouwt niet vreemd. De roman is bovendien goed opgebouwd, de keuze voor Korede’s perspectief maken dat we alles maar door één paar ogen zien, maar één mening krijgen.

Zij is een vakkundig verpleegster, ze lijkt echter bepaald geen aardig mens. Ze snapt weinig van intermenselijke relaties, wijst haar collega’s terecht en stelt zich meestal verre van collegiaal op. Ze heeft slechts één vertrouwenspersoon: een man die in coma ligt. Aan hem vertelt ze alles: haar eigen angsten en onzekerheid, de moorden die haar zus gepleegd heeft. Wanneer hij ontwaakt, staat ze doodsangsten uit: heeft hij meegekregen wat ze heeft verteld en zo ja, wat zal hij gaan doen? De lezer krijgt het vermoeden dat deze patiënt bepaald geen lieverdje is, Korede blijkt niet in staat de werkelijke persoon achter de slapende man te zien. Signalen van zijn familie vertaalt ze in zijn voordeel.

Ayoola is een leeghoofd, oppervlakkig, alleen maar bezig met haar eigen ik, totaal geen oog voor de rest van de wereld, laat staan haar zus. Het bevreemdt dat zij zo’n macht heeft over haar zus. Waarom zet deze alles op alles om haar jongere zus te beschermen? Bepaald niet omdat deze zo aardig is tegen haar. In de loop van de roman wordt steeds duidelijker in welke ingewikkelde wereld beide zussen leven. Hun relatie is gebaseerd op een gezamenlijk trauma dat hun levens voor altijd bepaald. En hen beide gevangen houdt in een destructieve vicieuze cirkel.

My Sister, the Serial Killer is een korte roman die om de moorden lijkt te draaien. Het is al snel duidelijk dat dit de roman te kort doet. Braithwaite heeft de moorden als middel gebruikt om de complexiteit van twee zussen te ontrafelen. Naar gelang de roman vordert licht ze steeds meer tipjes van de sluier op en wordt duidelijk waarom zaken zijn zoals ze zijn. Ondanks de titel is My Sister, the Serial Killer eerder een psychologische roman met zeer duistere bijna morbide humor. Braithwaite overtuigt met haar deskundig opgebouwde roman die stap voor stap de waarheid achter twee complexe persoonlijkheden onthult.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten