donderdag 16 oktober 2014

Amanda Coe || Getting Closer

Virago vroeg via twitter om recensenten voor een roman die zij binnenkort gaan uitgeven. Dat wilde ik best doen. Nog niet in de winkel dus, laat staan in het Nederlands.

Getting Colder draait voornamelijk om disfunctionele mensen en hun relaties, verstoorde relaties wel te verstaan. In de roman ontmoeten Patrick, Nigel en Louise elkaar bij de begrafenis van Sara, geliefde van Patrick, moeder van Nigel en Louise. Het gaat er bepaald niet hartelijk aan toe, het is duidelijk dat alle aanwezigen zich niet op hun gemak voelen en het liefst zo snel mogelijk weer uit elkaar willen. Niet zo vreemd gezien het feit dat Sara ooit Nigel en Louise heeft achtergelaten om een stormachtige affaire te beginnen met Patrick. Nigel is naar kostschool verscheept, Louise is bij haar tante gedropt, Sara laat zo heel af en toe iets van zich horen. Moeder en kinderen zien elkaar niet of nauwelijks. Het is dan ook niet vreemd dat Nigel een wat afstandelijke man is geworden met maag- en darmklachten en dat Louise te jong moeder is geworden van twee kinderen met wie het allemaal mis dreigt te gaan. Door de begrafenis ontmoeten de drie elkaar opeens vaker, iets waar ze nog steeds geen enkel plezier aan beleven. Patrick wordt daarnaast verbaasd door de komst van een jonge studente die claimt met een onderzoek naar zijn toneelstukken bezig te zijn. In de werkelijkheid blijkt al snel dat ze vooral geïnteresseerd is in zijn ruime landelijke woning in Cornwall. Ze heeft er zelfs een huwelijk met de oude man voor over om het te mogen opknappen en bewonen. Vooruitlopend op zaken start ze alvast met de keuken.
Door terugblikken en oude brieven wordt langzaam maar zeker duidelijk dat Sara bepaald geen onschuldig slachtoffer is geweest, de disfunctionaliteit is met haar begonnen. Ja, Patrick heeft druk op haar uitgeoefend om haar kinderen achter te laten maar om nu te zeggen dat ze daar erg bedroefd over was, nee.
Er gebeurt weinig in de roman, deze draait voornamelijk om de hoofdpersonen en hun reactie op elkaar. Onverwachte wendingen zitten met één uitzondering die ik niet zal verklappen vooral in de ware aard van mensen. Patrick die daadwerkelijk diepbedroefd is om de dood van een vrouw die hem in latere jaren diep ging haten, Louise die ondanks haar moederkip-gedrag, bereid is veel op te offeren voor haar kinderen, Nigel die al jaren een geheim met zich meedraagt en, een leuke verrassing, James de zoon van Louise die richting werkloosheid lijkt te drijven maar die al lang weet wat hij in de toekomst wil gaan doen en die bovendien een superneef blijkt te zijn voor zijn twee jonge neefjes.

Coe schrijft ook voor tv, het verbaast mij dan ook niet dat ik tijdens het lezen een helder beeld kreeg van de personages. Dat is het knappe aan Getting Colder: redelijk stereotype personages worden zo beschreven dat ze toch op één of andere manier eruit springen. Ik zie het wel verfilmd worden voor BBC, Channel 4 of ITV.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten