zondag 22 mei 2016

Sara Novic || Girl at War


Girl at War is het relaas van een jong meisje dat met haar familie verzeild raakt in de oorlogen die in de jaren negentig woedden in voormalig Joegoslavië. Ana is Kroatisch en heeft de eerste jaren van haar leven zorgeloos doorgebracht. Gedurende het schooljaar in Zagreb, zomers naar de kust. Aan die relatieve zorgeloosheid komt abrupt een einde wanneer in Servië, Bosnië en Kroatië nationalisme belangrijker blijkt dan vreedzaam samenleven. De uitkomst daarvan kennen we, Ana’s relaas maakt het een graadje persoonlijker. Ik zal niet verklappen wat er allemaal gebeurt, maar Ana en haar zusje Rahela belanden in Amerika en worden daar geadopteerd. Nadat ze door de VN gevraagd is haar verhaal te vertellen, besluit Ana weer terug te keren naar Kroatië en op zoek te gaan naar familie en vrienden. Novic schroomt niet gruwelijke voorvallen uit de oorlog te beschrijven. Omdat deze voor een groot deel vanuit het perspectief van een 10-jarige worden verteld, komen ze des te harder aan. Novic’s keuze om in tijd heen en weer te springen, maakt dat de oorlogsperikelen worden afgewisseld met die in Amerika. De bijna ondraaglijke gebeurtenissen in Kroatië worden zo enigszins verlicht, mede in de wetenschap dat Ana haar leven in Amerika redelijk op orde heeft. Voor haar veel jongere zus leeft hun Kroatische afkomst zelfs helemaal niet.

Girl at War overtuigt door de wijze waarop de inhoud tot ons wordt gebracht. De tijdswisselingen werken fijn, het wisselende perspectief van Ana als tiener en als twintiger overtuigt. Dat bepaalde ontwikkelingen en relaties ietwat teveel clichés raken, kan aan de onervarenheid van Novic liggen. Het is haar eerste roman tenslotte. Ik ben nieuwsgierig of zij het niveau van Girl at War kan evenaren in een roman die niet gaat over een onderwerp die haar na aan het hard ligt, Novic is zelf ook van Kroatische afkomst. Een mooie roman, absoluut de moeite van het lezen waard.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten