zondag 19 februari 2017

Carrie Brown || The Stargazer's Sister

The Stargazer’s Sister is een waargebeurd verhaal, grotendeels dan. Het verhaal is gebaseerd op de levens van William en Lina Herschel, twee astronomen die in de 19e eeuw voor grote doorbraken zorgden. William was ervan overtuigd dat het heelal groter was dan tot dan toe gedacht en overtuigde zijn sceptische collega’s met de ontdekking van nieuwe sterren en planeten. Om dat te kunnen doen, voldeed de grootte van de gemiddelde telescoop niet. Hij zette alles op alles om grotere telescopen te kunnen bouwen. In die tijd een zaak niet alleen van volharding maar ook van fysieke inzet, lospeuteren van subsidies en een doorzettingsvermogen dat grensde aan fanatisme. Lina was zijn partner. Hoewel het nooit hard te maken valt, is het maar de vraag of het in de huidige tijd niet andersom geweest zou zijn.

Brown heeft aan de geschiedenis elementen toegevoegd: Lina’s meer dan ongelukkige jeugd, de mensen met wie William en Lina nauw samenwerken, de man met wie ze op gevorderde leeftijd een relatie krijgt. Brown heeft de roman geschreven vanuit het standpunt van Lina, wat als resultaat heeft dat het voor een belangrijk deel het relaas van een adorerende zus is. Een zus die haar broer door dik en dun steunt maar zich af en toe ook realiseert dat hij haar wel erg voor vanzelfsprekend neemt. Ze accepteert dat echter grotendeels, omdat hij nu eenmaal haar geweldige oudere broer is die haar heeft weggehaald bij haar liefdeloze moeder. Lina cijfert zichzelf weg omdat zij gelooft in haar broer en hem dankbaar is.

Brown laat door Lina ook zien, dat de kansen voor vrouwen in de 19e eeuw wel erg klein waren. Omdat Lina toch niet aan de man kan (te lelijk, te pokdalig), kan zij mooi – op haar manier – de wetenschap in. Een opleiding aan een universiteit is natuurlijk niet aan de orde. De snelheid waarmee Lina zaken vat, doet vermoeden dat zij in intellect niet onder doet voor haar broer. Het is maar de vraag hoe ver William gekomen was indien hij niet op Lina had kunnen bouwen. Het doet pijn om te lezen hoe onzeker zij over zichzelf is, hoe zij een leven ‘als vrouw’ opgeeft omdat dat nu eenmaal niet voor haar is weggelegd.

The Stargazer’s Sister is bij vlagen prachtig geschreven, bij vlagen verzandt Brown in opsommingen die het verhaal vertragen. Hoewel Brown ons meeneemt in het complete leven van Lina (bijna 100 jaar!) slaagt zij er onvoldoende in om Lina echt tot leven te laten komen. De ontwikkeling van Lina van kind tot volwassene tot hoogbejaarde vrouw blijft teveel hangen in clichés. Dat geldt zeker voor William; hij leeft in de wetenschap en heeft geen oog voor mondaine zaken zoals eten of gevoelens van zusters. The Stargazer’s Sister geeft een mooi inkijkje in wat twee mensen over hebben voor astronomie. Het inkijkje in hun persoonlijke leven blijft helaas achter én dat is nu net wat de vrijheid van een roman had kunnen bieden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten