zondag 19 april 2020

Ann Patchett || The Dutch HouseWomen’s Prize for Fiction Longlist 2020

Het Nederlandse Huis is het ouderlijk huis van Danny en zijn zus Maeve. Het is begin 1900 gebouwd in een voorstad van Philadelphia in opdracht van een welgesteld Nederlands gezin. Danny en Maeve’s vader koopt het met inboedel en al nadat het al jaren leeg heeft gestaan. Nadat hij overlijdt, verlaten Danny en Maeve het huis. Het blijft echter trekken.

Danny en Maeve groeien niet op in een gelukkig gezin. Hun moeder is met. De noorderzon verdwenen, hun vader is afstandelijk en bekommert zich weinig om hen. Huishoudster Sandy en kokkin Jocelyn bieden broer en zus meer comfort en liefde dan hun eigen vader; Maeve neemt vanaf het begin haar en moeders rol over en ontfermt zich over Danny. De twee zijn elkaars steun en toeverlaat, laten maar weinig andere mensen in hun levens toe. Danny’s echtgenote Celeste blijft altijd een soortement indringster.

The Dutch House gaat vooral over menselijke relaties, over de verstoorde verhoudingen die kunnen ontstaan wanneer die relaties onder druk komen te staan, wanneer iemand niet in staat is zich te voegen naar de normen en waarden van de omgeving. Danny en Maeve voegen zich aan de ene kant aan conventies, aan de andere kant laat hun eigen verwevenheid zien dat hun relatie altijd voor gaat.

Maeve, een goede scholiere die uitblinkt in wiskunde krijgt niet de kans om verder te leren. In de ogen van Danny vergooit zij haar talent als boekhoudster bij een conservenfabriek. De relatie met de Zweedse eigenaar van de fabriek blijft tot het bittere einde een mysterie. Danny zelf studeert op aandringen van zijn medicijnen en volgt dan, tot bittere teleurstelling van zus en echtgenote, in de voetsporen van zijn vader. Hij gaat in vastgoed.

Maeve en Danny ontmoeten elkaar regelmatig. Ze letten, ook op afstand, goed op elkaar. Een keer in de zoveel tijd rijden ze naar het Nederlandse Huis en bespreken terwijl ze het vanuit de auto bekijken hun levens. DIe rit staat symbolisch voor het niet kunnen verwerken en afronden van de drama’s in hun jeugd. Er is een verrassende dramatische wending nodig om ervoor te zorgen dat het verleden eindelijk een plek krijgt, het leven weer enigszins genormaliseerd verder kan.

Ann Patchett heeft een soepele schrijfstijl, haar verhaal is goed opgebouwd. De relatie tussen broer en zus blijft echter een beetje hangen. De Danny en Maeve van middelbare leeftijd zijn natuurlijk ouder en wijzer maar hun ontwikkeling is beperkt en niet echt verrassend. Met name Maeve komt er qua karakterontwikkeling wel bekaaid vanaf. Ik had best meer willen weten over haar raadselachtige verhouding met haar directeur. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de wijze waarop broer en zus met elkaar omgingen niet echt aannemelijk vond. Het irriteerde mij lichtelijk. De gebeurtenissen tegen het einde hangen wel erg van toeval aan elkaar, een beetje te mooi om waar te zijn.

The Dutch House is een mooie roman die tegen het einde laat zien dat het de moeite loont om het verleden los te laten, te vergeven en te vergeten. Jammer dat de personages en gebeurtenissen net niet helemaal overtuigen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten