zaterdag 24 april 2021

Kathleen MacMahon || Nothing But Blue Sky

 


Longlist 2021


Hoofdpersoon David is weduwnaar; echtgenote Mary is één van de vele slachtoffers van een vliegtuigongeluk. Nothing But Blue Sky is één tedere terugblik op hun leven, hun liefde voor elkaar. Nothing But Blue Sky laat bovendien zien hoe iemand na een groot verdriet langzaam maar zeker weer opkrabbelt en de draad van het leven weer oppakt.

MacMahon zegt niet meteen dat David weduwnaar is. De context maakt echter duidelijk dat  er iets ergs gebeurd moet zijn met Mary. Ze is er niet zomaar vandoor gegaan. Dat er iets met vliegtuigen is, wordt pas duidelijk wanneer de vakantie van David met vrienden beschreven wordt. Het met zorg uitgezochte vakantiehuis aan de Franse Riviera blijkt een fantastisch uitzicht te bieden op vliegtuigen die aan en af vliegen. Tot grote ellende van alle vrienden; David zelf blijkt vrij laconiek onder het vliegverkeer.

Zijn tweede vakantie brengt David door in het Spaanse plaatsje waar hij de laatste twintig jaar samen met Mary zijn vakanties heeft doorgebracht. Iedereen raadt het hem af, hij voelt echter de dwingende behoefte om terug te keren naar de plek waar hij en Mary altijd zo gelukkig waren. Pas tegen het einde van de roman blijkt dat er nog een reden is om terug te keren. Een reden die ik zeker niet zal verklappen maar die duidelijk maakt dat David zijn leven weer oppakt.

Het is al vrij snel duidelijk dat Mary de sociale component in de relatie was. David is een man met jeugdvrienden waar hij zeer trouw aan is, hij is echter op zijn zwakst gesteld bepaald sociaal onhandig. Zijn vrienden accepteren dit van hem, ze weten hoe zijn jeugd geweest is. Mary is degene die kleur aan zijn leven geeft, die hem laat ervaren dat familie niet kil en hard hoeft te zijn.

David’s familie kun je rustig liefdeloos noemen. Zijn moeder houdt waarschijnlijk best veel van haar twee zonen maar wordt volledig onderdrukt door haar echtgenoot. Deze toont geen enkel begrip voor haar en vernedert haar keer op keer. Zij is goed voor het huishouden en om voor de kinderen te zorgen, een eigen leven heeft ze niet nodig. Tegen de tijd dat de man overlijdt is het te laat voor zijn echtgenote, zij zit vast in haar patroon. Zijn kinderen krijgen geen liefde van hem, zeker niet David die hij maar een doetje vindt. Mary is degene die aan David laat zien dat het ook anders kan. Haar familie is een warm nest.

Het kost David moeite om te wennen aan wat voor Mary normaal is. Hij is ook degene die herkent dat ook in deze perfecte familie niet alles even fijn gaat. Wanneer Mary kinderloos blijft, snappen noch moeder noch zussen hoeveel pijn het haar doet dat zij en David elke zomer in de kleinste kamer van het zomerhuis moeten slapen. Omdat de grotere kamers nodig zijn voor de moeders. Au. 

Nothing But Blue Sky is een prachtig ingetogen verhaal. David is niet degene die kost wat kost op zoek gaat naar de oorzaak van het ongeluk, vastbesloten om wie dan ook aan te klagen. Eerder het tegenovergestelde, hij accepteert vrij gelaten dat het vliegtuig is neergestort en dat er niets meer te veranderen valt aan de situatie. Het doet niets af aan zijn oprechte verdriet en pijn.

MacMahon bouwt het karakter van David gestaag op, en met hem dat van Mary. Ze onthult stap voor stap, steeds op het juiste moment de feiten die wij nodig hebben om de relatie tussen David en Mary te snappen. Met name de kloof die ontstaat wanneer Mary kinderloos blijft en David niet geheel begrijpt waarom dit zo’n probleem moet zijn. Mary’s pijn is bijna tastbaar, de lezer snapt dat kinderloosheid en niet snappende echtgenoot van enorme invloed zijn op haar geluk. 

Nothing But Blue Sky draait om het proces dat nodig is om dergelijk verdriet, dergelijke pijn te boven te komen. MacMahon neemt ons op mee op een tocht door twee levens en laat ons mooie en pijnlijke momenten mee beleven. David wist mij steeds meer te boeien. Niet omdat hij een held bleek, na de dood van Mary maar juist omdat hij zo menselijk bleek. MacMahon heeft heel knap een sympathiek beeld geschetst van een wat typische man die met en zonder echtgenote het beste ervan probeert te maken. Een prachtige roman. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten